De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Generet

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc Generet

Cumuleo