De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Gengoux

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre Gengoux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre Gengoux

Cumuleo