De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Geuens

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jozef Geuens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jozef Geuens

Cumuleo