De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Giovanna Ghisu

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Giovanna Ghisu
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Giovanna Ghisu

Cumuleo