De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Goessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Guy Goessens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Guy Goessens

Cumuleo