De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rik Goetinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Rik Goetinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Rik Goetinck

Cumuleo