De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Joseph Wouters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Joseph Wouters

Cumuleo