De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van MichaŽl Guyot

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door MichaŽl Guyot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door MichaŽl Guyot

Cumuleo