De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Haaze

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Guy Haaze
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Guy Haaze

Cumuleo