De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Hamal

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Olivier Hamal
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Olivier Hamal

Cumuleo