De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Hardy

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Frédéric Hardy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Frédéric Hardy

Cumuleo