De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marleen Henau

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marleen Henau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marleen Henau

Cumuleo