De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Margareta Hermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Margareta Hermans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Margareta Hermans

Cumuleo