De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Holsters

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Frans Holsters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Frans Holsters

Cumuleo