De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Liesbeth Homans

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Liesbeth Homans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Liesbeth Homans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Liesbeth Homans

Cumuleo