De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van NoŽl Hoogstoel

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door NoŽl Hoogstoel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door NoŽl Hoogstoel

Cumuleo