De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Jacobs

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Paul Jacobs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Paul Jacobs

Cumuleo