De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Jacquemin

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Bernard Jacquemin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bernard Jacquemin

Cumuleo