De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Jadoul

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Jadoul
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Jadoul

Cumuleo