De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hervé Jamar

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Hervé Jamar
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Hervé Jamar

Cumuleo