De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Jambon

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jan Jambon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jan Jambon

Cumuleo