De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Jansen

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Geert Jansen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Geert Jansen

Cumuleo