De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Frédéric Janssens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Frédéric Janssens

Cumuleo