De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Luc Janssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Luc Janssens

Cumuleo