De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Theo Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Theo Janssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Theo Janssens

Cumuleo