De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Kennis

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Koen Kennis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Koen Kennis

Cumuleo