De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kristof Vermeire

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Kristof Vermeire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Kristof Vermeire

Cumuleo