De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jo Vermeulen

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jo Vermeulen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jo Vermeulen

Cumuleo