De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christophe Lacroix

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Christophe Lacroix
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Christophe Lacroix

Cumuleo