De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Lalout

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Claude Lalout
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Claude Lalout

Cumuleo