De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fatima Lamarti

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Fatima Lamarti
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Fatima Lamarti

Cumuleo