De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Odette Lambert

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Odette Lambert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Odette Lambert

Cumuleo