De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilde Landtsheer

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Hilde Landtsheer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Hilde Landtsheer

Cumuleo