De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Lanove

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Lanove
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Lanove

Cumuleo