De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Colette Lapaille

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Colette Lapaille
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Colette Lapaille

Cumuleo