De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Caroline Laporte

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Caroline Laporte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Caroline Laporte

Cumuleo