De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Lardinoit

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Lardinoit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Lardinoit
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Lardinoit

Cumuleo