De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Lebrun

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Lebrun
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Lebrun

Cumuleo