De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Leclercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacques Leclercq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacques Leclercq

Cumuleo