De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Leclere

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Leclere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Philippe Leclere

Cumuleo