De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jaak Lefevre

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jaak Lefevre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jaak Lefevre

Cumuleo