De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marleen Lefevre

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marleen Lefevre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marleen Lefevre

Cumuleo