De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herman Verschueren

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Herman Verschueren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Herman Verschueren

Cumuleo