De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Lemonnier

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Martine Lemonnier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Martine Lemonnier

Cumuleo