De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mauro Lenzini

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Mauro Lenzini
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Mauro Lenzini
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Mauro Lenzini

Cumuleo