De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Levêque

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Laurent Levêque
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Laurent Levêque
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Laurent Levêque

Cumuleo