De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Salvatore Ligas

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Salvatore Ligas
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Salvatore Ligas

Cumuleo