De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tom Lingier

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Tom Lingier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Tom Lingier

Cumuleo