De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Steven Lippens

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Steven Lippens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Steven Lippens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Steven Lippens

Cumuleo