De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Logist

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marcel Logist
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marcel Logist

Cumuleo